Sportclinics

De laatste jaren maken we steeds vaker gebruik van de sportclubs in de omgeving voor het verzorgen van sportclinics. De organisatie daarvan ligt bij de Combinatiefunctionaris Onderwijs & Sport.
We juichen het toe dat kinderen op deze manier in aanraking komen met verschillende sporten en bovendien enkele basistechnieken leren. Voor de komende periode staan handbalclinics en loopclinics op het programma. De clinics vinden plaats tijdens de reguliere gymlessen.

Voorleesontbijt

Woensdag 21 januari vond het jaarlijkse voorleesontbijt plaats. Terwijl de kinderen aan het begin van de ochtend hun broodjes op school aten, werd er voorgelezen uit een speciaal geselecteerd (voorlees)boek.

Kerstviering

Woensdag 17 december hebben alle groepen het kerstfeest gevierd. De groepen 1 t/m 4 deden dat in de Poststraatkerk en de overige groepen vierden het kerstfeest in de groep op school. Na afloop was er samen zingen op het schoolplein.

Tijdens de vieringen werd er gecollecteerd ter bestrijding van het ebola virus. De opbrengst bedroeg maar liefst € 433,-. Het geld is intussen overgemaakt naar giro 555. Foto's van de kerstviering in de Poststraatkerk vindt u hier.

   

     

Sinterklaas

Vrijdag 5 december bracht Sinterklaas een bezoek aan de Oranje Nassauschool.

Dat ging niet geheel zonder problemen. Terwijl de ene Piet op het plein druk in de weer was de kinderen te laten zingen, dansen en springen, was de andere Piet gewoon elders aan het werk gegaan.

Sinterklaas moest de werkpiet uiteindelijk bij de kinderopvang ophalen en werd gelukkig door de welwillende leiding van de kinderopvang per wagen naar school gebracht.

Klik hier voor meer foto's.


Kinderboekenweek

Woensdag 1 oktober ging de kinderboekenweek van start. Het startsein werd gegeven in MFA Noordstee waarna er in de groepen anderhalve week werd gewerkt aan het thema FEEST. Op vrijdag 10 oktober werd de kinderboekenweek dan ook op feestelijk wijze op het plein afgesloten. Veel kinderen deden mee aan de taartenwedstrijd.
Foto's van de afsluiting van de kinderboekenweek.