Eindtoets

Deze week vond de eindtoets basisonderwijs plaats. Nu is het wachten op de uitslag. Die wordt eind mei verwacht.

Veilig verkeer

Vorige week hebben kinderen van groep 7 in het kader van een veilige verkeersomgeving rond de school, snelheidsmetingen gedaan met een lasergun. een Deel van de passerende auto's reed harder dan de 30 km/u die in de Boerhaavestraat is toegestaan.


Projectweek 't Knoal

Op vrijdagochtend 13 maart startten we het project 't Knoal' met alle kinderen van de school in de gymzaal. In de groepen wordt de komende dagen gewerkt aan allerlei onderwerpen die te maken hebben met 't Knoal. Dit is in het kader van 250 jaar het Stadskanaal.
Er zijn verschillende excursies en er worden gastlessen verzorgd. De afsluiting van het project vindt plaats door middel van een presentatie van wat de kinderen geleerd hebben.
Deze presentatie voor ouders en belangstellenden is op donderdag 26 maart van 18.00 tot 19.30 uur in de school.
Klik hier voor foto's van het project. en hier voor een filmpje met zingende kinderen!

Sportclinics

De laatste jaren maken we steeds vaker gebruik van de sportclubs in de omgeving voor het verzorgen van sportclinics. De organisatie daarvan ligt bij de Combinatiefunctionaris Onderwijs & Sport.
We juichen het toe dat kinderen op deze manier in aanraking komen met verschillende sporten en bovendien enkele basistechnieken leren. Voor de komende periode staan handbalclinics, loopclinics en voetbalclinics op het programma. De clinics vinden plaats tijdens de reguliere gymlessen.