Over onze school

- De Oranje Nassauschool is een middelgrote school met ruim 250 leerlingen;
- Ons onderwijs richt zich in het bijzonder op leerlingenzorg, zelfstandig werken en sociaal emotionele vorming;
- De school heeft een hecht lerarenteam met weinig verloop;
- Doorlopend wordt het lesmateriaal vernieuwd, waardoor moderne methoden gebruikt worden.

- We starten het nieuwe cursusjaar weer met drie kleutergroepen!

- Wilt u uw kind opgeven? Meld uw kind dan tijdig aan.


Opbrengst Bazaar

Op 23 mei hebben we op school een heel gezellige bazaar gehouden. Veel ouders en kinderen en andere belangstellenden hebben royaal de portemonnee getrokken. Al met al is er bijna € 900,- binnengekomen. De opbrengst is bedoeld voor de aanleg van een pannakooi op het schoolplein. Het bedrag is niet toereikend, maar we zijn op zoek naar andere geldbronnen.
Kunstwerk weer aan de muur

Dinsdagmiddag 18 februari is het kunstwerk De Ark van Noach in ere hersteld aan het kleutergebouw. Bij de verbouwing in 2007 moest het gehavende kunstwerk van de buitenmuur gehaald worden omdat een deel van het kleutergebouw gesloopt werd. Een aantal jaren heeft het keramiek in dozen op zolder gestaan. Omdat het toch wel jammer was dat het kunstwerk uit 1965 niet meer getoond kon worden, is er in samenwerking met Hans Hilbrand en Tedja Duyvesteijn gekeken of het kunstwerk weer in oude glorie hersteld kon worden. De gemeente Stadskanaal heeft daarvoor een subsidie ter beschikking gesteld. Tedja Duyvenstein heeft het kunstwerk gerestaureerd en de ontbrekende stukken van het keramiek opnieuw geboetseerd. Het geheel is op een lichte ondergrond geplaatst. Het kunstwerk is in 1965 ontworpen voor de toenmalige kleuterschool door het Appingedammer kunstenaars- echtpaar Henny en Karel Arkema. Dinsdag 18 februari is het gerestaureerde kunstwerk in bijzijn van de restaurateurs door de kleuters onthuld.